Jannersten Förlag
About  Bidding  Boards Books&CD Cards Duplication Other Scoring Tables Order

NOK

Är beloppet som ni skall betala angivet i norska kronor, betalar ni enklast via
Den Norske Bank: 
konto 7877.06.93453
IBAN: NO04 7877 0693 453
BIC: DNBANOKKXXX

Är beloppet angivet i SEK kan ni antingen girera till
SVENSKT POSTGIRO
15 95 06-5
eller
följa anvisningarna på SEK-sidan.

Det är också möjligt att betala med kontokort

© Jannersten Forlag AB, all rights reserved