Jannersten Förlag
About  Bidding  Boards Books&CD Cards Duplication Other Scoring Tables Order

DEK

Är beloppet som ni skall betala angivet i danska kronor, betalar ni enklast från ert DANSKA POSTGIRO till vårt svenska postgiro. För detaljer, se nedan.

Är beloppet angivet i SEK kan ni antingen girera till vårt svenska
PLUSGIRO
SE-105 06 STOCKHOLM
konto nr.
15 95 06-5

BIC/SWIFT: PGSI SESS
IBAN: SE94 9500 0099 6026 0159 5065

eller
följa anvisningarna på SEK-sidan.

Det är också möjligt att betala med kontokort

© Jannersten Forlag AB, all rights reserved