AFSuede
 
    
 
 

 
 
Välkommen till Alliance française


Alliance française
bildades 1883 i Paris av några enskilda initiativtagare - varav de flesta universitetslärare - med syfte att sprida kännedom om det franska språket, franska litteraturen, vetenskapen och konsten, utanför Frankrike.

Från start fick föreningen kraftigt stöd av inflytelserika personer inom olika samhällsklasser. I den första styrelsen ingick många kända personer, bland annat Louis Pasteur, Ernest Renan och Jules Verne.

Alliance française leds av ett råd som består av femtio medlemmar, bland vilka väljes ett utskott av tio personer för behandling av löpande ärenden. Föreningen har - bl a tack vare att den  hållit sig utanför alla religiösa och politiska strider - lyckats vinna stor spridning.

Den första föreningen i Sverige bildades 1889 i Stockholm under namnet Samfundet Alliance Française, följd 1891 av en avdelning i Uppsala, Alliance française d'Upsal, och 1892 av en i Göteborg. Varje förening är autonom men samarbete förekommer mellan lokalavdelningarna och Alliance française de Paris.

Lägg märke till att man inte behöver behärska franska för att delta i de svenska föreningarnas verksamhet.

 
 


 

 
 

Site gracieusement créé et mis à jour par la maison d'édition  Jannersten Forlag. Pour tout contact bridge@jannersten.com.

         
Design: Pernilla Boström